Punto de Información do Servizo Galego de Colocación

 

A Consellería de Traballo, a través do Servizo Galego de Colocación, pon a disposición dos usuarios un Punto de Información no Concello de Foz para facilitala súa comunicación e xestións có Servizo Público de Emprego.

O Punto de Información permite a renovación da demanda de emprego mediante a impresión dixital e o acceso ás ofertas de emprego en difusión e acceso ás páxinas web dos diferentes Servizos Públicos de Emprego Nacionais e Autonómicos.

O primeiro paso para renovar a súa demanda no Punto de Información do noso Concello, é acudir á súa Oficina de Emprego para rexistrar a súa impresión dixital. Unha vez feito o rexistro, pode utilizalo PI para a súa renovación.