Os concelleiros delegados actúan por delegación expresa do Alcalde exercendo competencias de titularidade do Alcalde. A delegación así como o seu cese é libre cumprindo co previsto no ordenamento local que fixa as materias de titularidade da Alcaldía donde cabe delegación.

Actualmente no Concello de Foz están vixentes as seguintes delegacións:

Francisco Cajoto 421x281
Sr. D. Francisco Cajoto Caserío

Alcalde e concelleiro de “Obras, urbanismo, servizos e seguridade cidadá e educación”

Inés López 421x281

Sra.Dª. Inés López Couto

Segunda tenente de alcalde. Concelleira de “Emprego, administración electrónica, facenda e cultura”

 

José María Linares 421x281

Sr. D. José María Linares Rodríguez

Concelleiro de “Turismo, comercio e actividades económicas”

Carlos García 421x 281

Sr. D. Carlos García Rodríguez

Concelleiro de “Comunicación, relación institucionais e coordinación da Axenda 2030”

Kathy Alonso 421x381

Sra. Dª. Katherina Asunción Alonso Machado

Concelleira de “Sanidade, transparencia e innovación”

Sr. D. Francisco Xavier Fanego Bermúdez

Primeiro tenente de alcalde. Concelleiro de “Patrimonio, medio ambiente, medio rural, mar e normalización lingüística”

Ana Matea Rojo 421x281

Sra. Dª. Ana Matea Rojo Eijo

Concelleira de “Asuntos sociais, familia, muller, igualdade e inmigración”

Sra. Dª. Gema Méndez Leivas

Concelleira de “Deportes e Xuventude”

Fco Javier López Fraga 421x281

Sr. D. Francisco Javier Fraga

Concelleiro de “Festas e Servizos Públicos de Alumeado e Abastecemento”

Sr. D. Iago Villamil Cajoto