Os concelleiros delegados actúan por delegación expresa do Alcalde exercendo competencias de titularidade do Alcalde. A delegación así como o seu cese é libre cumprindo co previsto no ordenamento local que fixa as materias de titularidade da Alcaldía donde cabe delegación.

Actualmente no Concello de Foz están vixentes as seguintes delegacións:


Sr. D. Francisco Cajoto Caserío

Alcalde e Concelleiro de “Urbanismo, Obras (inclúe desbroce de camiños) e Seguridade Cidadá”

Inés López 421x281

Sra.Dª. Inés López Couto

Segunda Tenente de Alcalde e Concelleira de “Economía, Facenda e Cultura( inclúe Biblioteca, Museos e Escola de Música)”

 

Sra. Dª. Ana Matea Rojo Eijo

Concelleira de “Servizos Sociais e Benestar, Inclusión e Inmigración”

Sr. D. Carlos García Rodríguez

Concelleiro de “Relacións Institucionais, Comunicación e Coordinación de Axenda 2030”

Sr. D. Simeón Neira López

Concelleiro de “Deporte e Mar”

 

Sra. Dª. Zoraida Coira Vázquez

Concelleira de “Educación, Xuventude e Normalización Lingüística”

Sr. D. Francisco Xavier Fanego Bermúdez

Primeiro Tenente de Alcalde e Concelleiro de “Medio Ambiente (inclúe recollida de lixo) e Patrimonio”

Sr. D. Ángel Fernández Neira

Terceiro Tenente de Alcalde e Concelleiro de “Servizos Públicos (inclúe abastecemento, alumeado, parques, xardíns e limpeza viaria) e Festas”

 

Sra. Dª. Elena Martínez Pena

Concelleira de “Muller e Igualdade, Participación Cidadá e Aula Universitaria”

Sra. Dª. Katherina Asunción Alonso Machado

Concelleira de “Turismo, Comercio e Sanidade”

Sr. D. Benito García Bolaño

Concelleiro de “Medio Rural”