Bolsa de emprego

É unha ferramenta de traballo que permite poñer en contacto as empresas que ofertan postos de traballo e a persoas desempregadas que os demandan.

Bolsa de Emprego conta cunha base de datos na que se rexistran os currículos dos interesados. Dende ese momento informaselles das ofertas de traballo que se adecúen ó seu perfil. Para iso cada día rexistranse as ofertas de traballo que saen na prensa , ó que hai que engadir as chegadas dende as empresas locais, tendo con algunhas convenios en prácticas, así como outras empresas que ofertan empregos de fora do Concello.

Para inscribirse na Bolsa de Emprego Municipal, necesitas acudir ao Centro Social, sito na  Deberás levar:

  • Tarxeta INEM actualizada
  • Certificado de empadroamento
  • DNI