Agrupación de voluntarios que dan resposta a todo tipo de emerxencias que se produzan no Concello e arredores.

Paseo da Ribeira, s/n (Antigua Casa do Mar) – 27780 – Foz (Lugo)
Teléfono de emerxencias: 112
Teléfono Agrupación de voluntarios de Protección Civil de Foz: 619937806