Centro de Recollida e Protección de Animais do Concello de Foz

Recollida e asistencia de gatos e cans abandoados no término municipal de Foz. Xestionado pola Asociación Asistencial Protectora de Animales de Foz.

Escanlar s/n, 27780 Foz (Lugo)
Email: aapafoz@hotmail.com
Tlf/Fax: 622 533 685