Casa da Xuventude

Xestión de espazos e actividades deportivas, aula CEMIT, espazo de lectura e xogos.

Rúa Xulia Minguillón 7 – 27780 – Foz (Lugo)
Tlf: 982 133 037