C.P.R Nosa Sra. do Pilar

R/ Virxe do Pilar, 27 – 27780 Foz
 Email: cpr.senora.delpilar@edu.xunta.es
Web: www.colexiodopilarfoz.es/
 Teléfono: +34 982 140 196

Titularidade: Privada

Oferta educativa:

  •  Educación infantil
  • Educación primaria
  • Educación secundaria obrigatoria

Instalacións:

  • O CPR Nosa Señora do Pilar conta con diferentes aulas para Infantil, Primaria e Secundaria. Así tamén conta con aulas específicas para diferentes materias.
  • Ofrece ao seu alumnado zonas de recreo, pavillón polideportivo cuberto, así como comedor e transporte escolar.

Servizos:

  • Este centro leva a cabo numerosas actividades extraescolares, tanto culturais como deportivas. O alumnado deste centro realiza tamén diversas excursións, competicións deportivas, así como conmemoracións.