C.E.I.P. O CANTEL

 R/ Pintor Laxeiro s/n – 27780 Foz
 Email: ceip.ocantel@edu.xunta.es
 Web: centros.edu.xunta.es/ceipocantel
  Teléfono: 982 132 261

Titularidade: Pública

Oferta educativa:

  • Educación infantil
  • Educación primaria

Instalacións:

  • O CEIP O Cantel conta con diferentes aulas específicas para o alumnado de Infantil e Primaria, así como outras dedicadas á informática, música, …
  • Conta cun pavillón polideportivo cuberto e un campo de fútbol, así como parque, zonas axardinadas, pista deportiva descuberta e biblioteca.

Servizos:

  • Entre os servizos que oferta este centro podemos reflectir o servizo de comedor gratuíto, así como o transporte escolar na zona de influenza do centro.
  • As actividades extraescolares son numerosas e celébranse tamén diferentes festividades como Nadal, Entroido, … Entre as actividades que se organizan neste centro podemos destacar: participación no “Proxecto Voz Natura”, excursións, participación na campaña “Deporte e Educación”, exposicións, talleres (cestería, tear, fabricación de papel, instrumentos musicais…), animación á lectura ou actividades de seguridade vial.