Abr 21, 2023 | Avisos, Foz ao día

21 de abril de 2023. Lista provisional de admisións e exclusións dos procesos selectivos de estabilización de emprego temporal do Concello de Foz para a execución da oferta de emprego público extraordinaria 2022, correspondentes a prazas estruturais vacantes de persoal laboral fixo e funcionario incursas no artigo 2 e nas disposicións adicionais 6ª e 8ª da Lei 20/2021, do 28 de decembro.

Lista provisional de admitidos e excluídos