ORDENANZA FISCAL Nº 7 REGULADORA DA TAXA POLA INTERVENCIÓN MUNICIPAL NAS COMUNICACIÓNS PREVIAS, DECLARACIÓNS RESPONSABLES E NO OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS NO CONCELL DE FOZ (BOP de 16/02/24)  • Version
  • Descargar 49
  • Tamaño 152.39 KB
  • Descargas 1
  • Creado 5 Agosto 2021
  • Actualizado 11 Abril 2024