ORDENANZA REGULADORA DAS PRESTACIÓNS PATRIMONIAIS DE CARÁCTER PÚBLICO NON TRIBUTARIAS (PPCPNT) POLOS SERVIZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO CICLO INTEGRAL DA AUGA: SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE, REDE DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DO CONCELLO DE FOZ (BOP de 10/04/24)  • Version
  • Descargar 51
  • Tamaño 3 MB
  • Descargas 1
  • Creado 6 Agosto 2021
  • Actualizado 10 Abril 2024