Ordenanza reguladora da Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorías, materiais de construción, escombros, barreiras, puntais, asnillas, andamios e outras instalacións análogas  • Version
  • Descargar 46
  • Tamaño 139.93 KB
  • Descargas 1
  • Creado 27 Abril 2021
  • Actualizado 27 Abril 2021