ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DA TAXA POLA APERTURA DE GABIAS, CALICATAS E CALAS EN TERREOS DE USO PÚBLICO, ASÍ COMO CALQUERA REMOCIÓN DE PAVIMENTO OU BEIRARRÚAS NA VÍA PUBLICA (BOP de 16/02/24),  • Version
  • Descargar 44
  • Tamaño 115.08 KB
  • Descargas 1
  • Creado 4 Agosto 2021
  • Actualizado 11 Abril 2024