ORDENANZA FISCAL Nº 8 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS ASOCIADOS Á UTILIZACIÓN DAS PRAIAS NO CONCELLO DE FOZ (BOP de 16/02/24).  • Version
  • Descargar 51
  • Tamaño 113.27 KB
  • Descargas 1
  • Creado 5 Agosto 2021
  • Actualizado 11 Abril 2024