EXTRAÍDO DE BLOGSPOT. A praia da Rapadoira foi e é o imán para o turismo do noso concello. Algo que seguramente os nosos lectores pensen que é un fenómeno reciente, pero non é así. Nas Ordenanzas do Concello de Foz, do ano 1899, faise referencia aos baños que se...

read more